Geschiedenis van Taxi Budel

Taxi Budel

Taxi Budel zijn er niet altijd al geweest. Pas in de zeventiende kwamen deze op. Wilde je ergens naar toe? Dan was je voor die tijd op jezelf aangewezen. In het begin van de zeventiende eeuw begonnen in zowel Parijs als Londen paardenkoetsen op te komen voor verhuur. 

Taxi in Londen

De eerste gedocumenteerde openbare hackney-coach dienst die te huur was. Dit was in 1605 in Londen. In 1625 werden rijtuigen te huur gesteld bij herbergiers in Londen. In 1636 verscheen de allereerste taxi Budel standplaats op het Strand buiten de Maypole Inn, een hotel. In 1635 werd de Hackney Carriage Act door het parlement aangenomen. Vanaf toen was de huur van paardenkoetsen pas echt legaal, daarvoor stond daar nog niks over in de wet. Koetsen werden door herbergiers verhuurd aan kooplieden en bezoekers. Een verdere verordening voor de verordening van hackney-koetsiers in Londen en de aangrenzende plaatsen werd goedgekeurd door het parlement in 1654 en de eerste rijbewijzen voor hackney-koetsiers werden afgegeven in 1662.

Taxi’s in Parijs

Een soortgelijke dienst werd in 1637 gestart door Nicolas Sauvage in Parijs, Frankrijk. Zijn voertuigen stonden bekend als fiacres. Hij noemde dit zo aangezien het belangrijkste auto depot blijkbaar tegenover het heiligdom van Saint Fiacre lag. De term fiacre wordt nog steeds in het Frans gebruikt om een ​​door paarden getrokken voertuig te huur aan te duiden. Denk maar aan koetsen of rijtuigen. terwijl de Duitse term Fiaker wordt gebruikt om jou hetzelfde duidelijk te maken. Fiaker wordt vooral nog in Oostenrijk gebruikt.